21431 ارتقای کیفیت خودروهای تجاری با همکاری های بین المللی مدیر عامل ایران خودرو دیزل گفت: با توجه به محدودیت ترانزیت خودروهای تجاری در اروپا و لزوم رعایت مباحث کیفی این نوع محصولات، ارتقای کیفیت خودروهای تجاری مورد توجه قرار گرفته است. <p style="text-align: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; background: white; font-size: 12pt; br: black">کارآمدنیوز :</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; background: white; font-size: 12pt; br: black"> به گزارش ایکوپرس،&zwnj; علیرضا ساجی در حاشیه امضای قرار داد ایران خودرو دیزل و بنز تاکید کرد: اصل قرارداد همکاری با بنز مبتنی بر ایجاد شرکت مشترک است و در این شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات مختلف تصمیم گیری می شود.</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt; br: justify"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; background: white; font-size: 12pt; br: black">وی افزود: امکان تولید تمامی محصولات تجاری در این قرارداد پیش بینی شده است.</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt; br: justify"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; background: white; font-size: 12pt; br: black">مدیر عامل ایران خودرو دیزل با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات تجاری تصریح کرد: با توجه به ضرورت حفظ هر چه بیشتر محیط زیست، باید از خودروهای نسل جدید، دوستدار محیط زیست و مصرف سوخت مناسب استفاده کنیم و در این قرار داد به این موضوع توجه جدی شده است.</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; margin-bottom: 0pt; br: justify"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; background: white; font-size: 12pt; br: black">وی خاطر نشان کرد: بحث محیط زیست، چالش خودرو سازان تجاری است و گروه صنعتی ایران خودرو این موضوع را در دستور کار قرار داده است.</span></p>