22839 شفاف ترین شرکت های بورسی معرفی شدند اداره نظارت بر ناشران بورسی در گزارشی شفاف ترین شرکت های بورسی را معرفی کرد. <p dir="rtl" style="text-align: justify"><strong><span style="color: black">کارآمدنیوز :</span></strong><span style="color: black"> به گزارش خبرنگار اقتصادی <a target="_blank" href="https://www.tasnimnews.com/">خبرگزاری تسنیم</a>، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بر اساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب برای دوره </span><span style="color: black">12</span><span style="color: black">ماهه منتهی به </span><span style="color: black">30</span><span style="color: black">اسفند ماه </span><span style="color: black">96</span><span style="color: black">به همراه امتیاز مقایسه ای دوره </span><span style="color: black">12</span><span style="color: black">ماهه منتهی به پایان آذرماه </span><span style="color: black">96</span><span style="color: black">منتشر کرد.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">بر این اساس شرکت ارتباطات سیار ایران با کسب </span><span style="color: black">99.90</span><span style="color: black">امتیاز در صدر ایستاده است و پتروشیمی مبین با کسب امتیاز </span><span style="color: black">99.5</span><span style="color: black">در رتبه دوم ، مخابرات ایران، داروسازی زهراوی، صنعتی بوتان و شیشه همدان با </span><span style="color: black">98</span><span style="color: black">امتیاز در رتبه های بعدی قرار گرفتند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">همچنین داروسازی امین، شیمی دارو داروپخش، کاشی پارس، لابراتورهای سینادارو، گلتاش، کارخانجات داروپخش و صنایع کاشی و سرامیک سینا با کسب بیش از </span><span style="color: black">97</span><span style="color: black">امتیاز در رتبه های هفتم تا دوازدهم از لحاظ کیفیت اطلاع رسانی قرار گرفتند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">این در حالی است که انتهای این جدول به بانک پارسیان تعلق دارد که با رتبه </span><span style="color: black">303</span><span style="color: black">به عنوان آخرین شرکت در این فهرست ثبت شده است. بانک پارسیان با کسب امتیاز یک ضعیف ترین شرکت بورسی از لحاظ کیفیت افشا و اطلاع رسانی است.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">بانک پاسارگاد با امتیاز </span><span style="color: black">6</span><span style="color: black">، بانک تجارت با امتیاز </span><span style="color: black">10</span><span style="color: black">، پارس الکتریک با امتیاز </span><span style="color: black">14</span><span style="color: black">، پست بانک ایران با امتیاز </span><span style="color: black">18</span><span style="color: black">، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ با رتبه </span><span style="color: black">19</span><span style="color: black">رتبه های دوم تا ششم را از لحاظ ضعیف ترین شرکت های بورسی در کیفیت افشا و اطلاع رسانی کسب کردند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">همچنین بخش بندی شرکت ها نشان می دهد که به طور جداگانه در بازار اول مخابرات ایران با امتیاز </span><span style="color: black">98.5</span><span style="color: black">رتبه اول و بانک پارسیان با امتیاز یک رتبه آخر را از نظر اطلاع رسانی به خود اختصاص داده اند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">در بازار دوم هم شرکت ارتباطات سیار با امتیاز </span><span style="color: black">99.9</span><span style="color: black">عنوان شفاف ترین شرکت و در مقابل پارس الکتریک با رتبه </span><span style="color: black">14</span><span style="color: black">ضعیف ترین شرکت از لحاظ اطلاع رسانی در این بازار انتخاب شدند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">رتبه بندی شرکت های هلدیگ نیز نشان می دهد که سرمایه گذاری البرز با کسب </span><span style="color: black">93</span><span style="color: black">امتیاز شفاف ترین شرکت در میان </span><span style="color: black">31</span><span style="color: black">هلدینگ بورسی و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با امتیاز </span><span style="color: black">30</span><span style="color: black">ضعیف ترین شرکت در میان این گروه است.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">این گزارش می افزاید: در رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری از میان </span><span style="color: black">14</span><span style="color: black">شرکت این گروه، سرمایه گذاری بوعلی با رتبه </span><span style="color: black">100</span><span style="color: black">شفاف ترین و سرمایه گذاری صنعت بیمه با </span><span style="color: black">95</span><span style="color: black">امتیاز ضعیف ترین شناخته شدند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">شایان ذکر است اطلاع&zwnj;رسانی ناشران براساس وضعیت اطلاع&zwnj;رسانی آن&zwnj;ها از نظر قابلیت اتکا و به&zwnj;موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده&zwnj; است.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">همچنین معیار به&zwnj;موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش&zwnj;بینی&zwnj;های درآمد هر سهم، صورت&zwnj;های مالی میان&zwnj;دوره&zwnj;ای حسابرسی&zwnj;نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و شش&zwnj;ماهه و صورت&zwnj;های مالی میان&zwnj;دوره&zwnj;ای شش ماهه، صورت&zwnj;های مالی حسابرسی&zwnj;نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه &zwnj;زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین&zwnj;شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می&zwnj;گیرد.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">میزان نوسانات و تغییرات در پیش&zwnj;بینی&zwnj;های ارسالی و همچنین تفاوت&zwnj;های میان مبالغ پیش&zwnj;بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات است.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">خاطرنشان می شود، از آن&zwnj;جا که شرکت&zwnj;های سرمایه&zwnj;گذاری، ملزم به ارائه پیش&zwnj;بینی درآمد هر سهم نبوده اند، امتیاز مربوط به این شرکت&zwnj;ها به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات مقایسه&zwnj;ای مربوط به این شرکت&zwnj;ها تنها نسبت به سایر شرکت&zwnj;های سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj; ارائه شده &zwnj;است.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span style="color: black">همچنین با توجه به لازم الاجرا شدن دستورالعمل جدید اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان از تاریخ نهم دی ماه سال </span><span style="color: black">96</span><span style="color: black">، مبنای محاسبه امتیاز به&zwnj;موقع بودن از آن تاریخ مطابق با دستورالعمل جدید تغییر یافته است. اما با توجه به لزوم افشای فوری تغییرات با اهمیت در پیش بینی درآمد هر سهم که پیش از تاریخ فوق منتشر شده، امتیاز قابلیت اتکا همچنان بر اساس رویه سابق محاسبه شده است.</span></p>