22849 گرانفروشی ۱۰ هزار تومانی برای هر کیلو میوه! بازار میوه در حالی با افزایش قیمت همراه شده که این افزایش قیمت فقط مربوط به نوبرانه‌ها نیست و همه محصولات این شرایط را دارند. به گونه‌ای که در فروش هر کیلوگرم هلو، زردآلو، شلیل و گیلاس ۱۰ هزار تومان و انگور ۱۳ هزار تومان، انبه ۹۰۰۰ تومان و هندوانه هزار تومان گرانفروشی صورت می‌گیرد. <div class="item-text" itemprop="articleBody"><p dir="rtl"><strong>کارآمدنیوز :</strong> به گزارش ایسنا، قیمت انواع میوه در بازار این روزها به گونه&zwnj;ای است که گرانی تنها مشمول میوه&zwnj;های نوبرانه نمی&zwnj;شود. تقریبا همه میوه&zwnj;ها در بازار با قیمت&zwnj;های مختلف و بالایی فروخته می&zwnj;شوند که مشخص نیست در این میان سودجویان و متخلفان چه کسانی هستند؟ آیا فروشندگان میوه بیشتر از آنچه قانون برایشان مشخص کرده، (35 درصد نرخ سود منطقی) سود برای خود محاسبه می&zwnj;کنند یا آنکه حلقه سودجویان و متخلفان را باید در جای دیگری در بازار میوه جست&zwnj;وجو کرد.</p><p dir="rtl">نگاهی به جدول کشف قیمت عمده&zwnj;فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار استان تهران که از 21 تا 27 خردادماه امسال اعتبار دارد و به امضای مسئولان میدان مرکزی میوه و تره بار جهاد کشاورزی استان تهران و اتحادیه&zwnj;های صنفی مسئول در این زمینه رسیده است، نشان می&zwnj;دهد که قیمت&zwnj;های موجود در بازار مصرف بسیار بالاتر از قیمت عمده&zwnj;فروشی با احتساب سود منطقی 35 درصدی است.</p><p dir="rtl">به عنوان مثال هر کیلوگرم زردآلو بسته به انواع آن از 2000 تومان تا 13 هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران فروخته می&zwnj;شود و متوسط نرخ منطقی هر کیلوگرم زردآلو از 6750 تومان تا 14 هزار و 850 تومان است. اما این محصول در میوه فروشی&zwnj;های سطح شهر تا 25 هزار تومان نیز فروخته می&zwnj;شود؛ <strong>یعنی 10 هزار تومان بیشتر از قیمت منطقی برای هر کیلوگرم زردآلوی درجه یک! </strong></p><p dir="rtl">گیلاس که متوسط قیمت منطقی آن برای مصرف کنندگان کیلویی 24 هزار و 300 تومان است، در سطح شهر کیلویی 35 هزار تومان به دست مصرف کنندگان می&zwnj;رسد؛ یعنی <strong>هر کیلوگرم گیلاس هم کیلویی 10 هزار تومان بیشتر از قیمت حداکثری آن در اختیار مصرف&zwnj;کنندگان قرار می&zwnj;گیرد! </strong></p><p dir="rtl"><strong>همچنین انبه باید کیلویی 16 هزار تومان فروخته شود که با قیمت کیلویی 25 هزار تومان در میوه&zwnj;فروشی&zwnj;ها عرضه می&zwnj;شود؛ یعنی 9000 تومان فاصله قیمت. </strong></p><p dir="rtl">هلو و شلیل نیز درجه یک نیز باید کیلویی 9450 تومان فروخته شود اما مصرف&zwnj;کنندگان این میوه&zwnj;ها را تا کیلویی 19 هزار تومان در بازار مشاهده می&zwnj;کنند؛ یعنی <strong>گرانفروشی 10 هزار تومانی در بازار مصرف برای هلو و شلیل. </strong></p><p dir="rtl">انگور نیز کیلویی 28 هزار تومان فروخته می&zwnj;شود در صورتیکه انگور درجه یک باید کیلویی 14 هزار و 850 تومان در میوه&zwnj;فروشی&zwnj;ها عرضه شود که به معنای <strong>افزایش دو برابری و گرانفروشی 13 هزار تومانی انگور است! </strong></p><p dir="rtl"><strong>همچنین هندوانه کیلویی 4000 تومان عرضه می&zwnj;شود که نوع درجه یک آن باید کیلویی 2970 تومان فروخته شود؛ یعنی کیلویی هزار تومان گران تر در اختیار مصرف&zwnj;کننده قرار می&zwnj;گیرد. </strong></p><p dir="rtl"><strong>قیمت انواع میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران و قیمت منطقی براساس قیمت عمده فروشی به اضافه نرخ سود 35 درصدی در جدول زیر محاسبه شده است. </strong></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" style="width: 709px; height: 2316px"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" colspan="5" style="width: 559px; height: 18px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>کشف قیمت عمده&zwnj;فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>1397/03/21</strong><strong> تا </strong><strong>1397/03/27</strong></p> </td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>نام میوه</strong></p> </td> <td colspan="4" style="width: 382px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>قیمت (کیلوگرم- تومان) </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>کف</strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>متوسط</strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>سقف</strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong>متوسط قیمت منطقی در بازار مصرف</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>آناناس کارتنی</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">80,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">100,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">120,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">135,000</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>انبه</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">10,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">12,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">18,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">16,200</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>انگور یاقوتی</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">5,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">8,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">11,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">10,800</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>آلبالو تخم خارجی</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">8,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">9,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">12,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">12,150</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>پرتقال رسمی شمال</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">3,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">3,375</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>پرتقال تامسون شمال</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">3,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">3,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">6,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">4,725</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>توت فرنگی کرج</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">6,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">10,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">17,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">13,500</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>توت فرنگی گرگان</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">4,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">7,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">10,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">9,450</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>خربزه</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">4,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">3,375</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>خیار رسمی</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,200</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,800</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">3,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">2,430</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>خیار گلخانه</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">2,025</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>دستنبو</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">800</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">2,025</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>زردآلو فلکه ای</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">8,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">11,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">13,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">14,850</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>زردآلو بادامی</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">4,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">6,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">8,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">8,100</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>زردآلو شکر پاره</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">5,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">7,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">6,750</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>سیب لبنانی زرد</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">3,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">6,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">4,050</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>سیب لبنانی قرمز</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">3,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">3,375</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>طالبی</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">4,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">3,375</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>طالبی شاه پسند</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">3,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">3,375</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>کیوی</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">3,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">6,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">4,725</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>گلابی جنگلی</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">5,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">8,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">12,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">10,800</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>گوجه سبز</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">5,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">10,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">7,425</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>گیلاس</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">12,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">18,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">25,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">24,300</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>لیمو ترش ریز</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">7,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">10,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">13,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">13,500</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>لیمو ترش سنگی</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">10,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">13,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">16,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">17,550</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>ملون</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">3,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">3,375</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>موز</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">5,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">6,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">7,500</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">8,775</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>نارگیل </strong><strong>25</strong><strong> عددی</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">20,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">50,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">70,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">67,500</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>هلو</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">4,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">7,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">5,400</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 177px; height: 20px"> <p dir="rtl" style="text-align: center"><strong>هندوانه</strong></p> </td> <td style="width: 78px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,000</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">1,700</span></strong></p> </td> <td style="width: 91px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><strong><span dir="rtl">2,200</span></strong></p> </td> <td style="width: 122px; height: 20px"> <p dir="ltr" style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><strong><span dir="rtl">2,295</span></strong></span></p> </td> </tr> </tbody></table><div>&nbsp;</div><p dir="rtl">&nbsp;</p></div><div class="item-footer"><div class="row"><div class="col-xs-12 col-sm-6 item-sharing"><ul class="list-inline"> <li class="fb"><a href="https://www.isna.ir/redirect/share/97032310921?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsharer.php%3Fu%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.isna.ir%2Fnews%2F97032310921%2F"></a></li> <li class="tw"><a href="https://www.isna.ir/redirect/share/97032310921?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fintent%2Ftweet%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.isna.ir%2Fnews%2F97032310921%2F"></a></li> <li class="gp"><a href="https://www.isna.ir/redirect/share/97032310921?url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fshare%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.isna.ir%2Fnews%2F97032310921%2F"></a></li></ul></div></div></div>