23248 خودروی رهام برای نخستین‌بار در مشهد به‌نمایش درآمد محصول جدید گروه خودروسازی سایپا برای نخستین‌بار در هجدهمین نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد برای بازدیدکنندگان به نمایش درآمد. <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; text-align: justify; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 8px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-top: 0px; font-weight: 400; border-right: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong>کارآمدنیوز :</strong> به گزارش<span>&nbsp;</span><a target="_blank" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; background-color: transparent; margin: 0px; outline-style: none; outline-color: invert; padding-left: 0px; outline-width: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; color: rgb(54,189,221); vertical-align: baseline; border-top: 0px; border-right: 0px; text-decoration: none; padding-top: 0px" href="http://saipanews.com/">سایپانیوز</a><span>&nbsp;</span>گروه خودروسازی سایپا علاوه بر این محصول که پیشتر در شیراز معرفی شد، خودروهای کوییک، سیتروئن<span>&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px">C3</span>، زوتی<span>&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px">T600</span>، سراتو آپشنال، چانگان<span>&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px">CS35</span>، تاکسی آریو، ساینا اتوماتیک، ای&zwnj;دو<span>&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px">XT</span>، چانگان<span>&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px">CS55</span><span>&nbsp;</span>و&nbsp;<span>&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px">CS75</span>، محصولات خانواده برلیانس و ساندرو استپ&zwnj;وی را نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; text-align: justify; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 8px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-top: 0px; font-weight: 400; border-right: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">علاوه بر این محصولات تجاری شرکت&zwnj;های سایپادیزل و زامیاد نیز در این نمایشگاه به نمایش درآمده&zwnj;اند.</p>