23250 ایران خودرو با تداوم تولید مانند همیشه برتر خواهد بود شهردار مشهد در بازدید از محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در هجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو این شهر گفت: خودروهای جدیدی که ایران خودرو عرضه می کند نشان دهنده تداوم تولید در این شرکت است. <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; font-family: Tahoma; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 0pt; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt">کارآمدنیوز :</span></strong><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt"> به گزارش ایکوپرس، قاسم تقی زاده خامسی با &nbsp;حضور در غرفه ایران خودرو اظهار کرد: ایران خودرو خراسان در ایجاد اشتغال و تولید در منطقه بسیار موثر بوده است.<o:p></o:p></span><br style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" />&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; font-family: Tahoma; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 0pt; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt">وی ادامه داد: درحال حاضر وضعیت تولید در این شرکت مناسب است و طبق اظهارات مسئولان قطعات مورد نیاز تولید به میزان کافی موجود است.<o:p></o:p></span><br style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" />&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; font-family: Tahoma; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 0pt; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt">شهردار مشهد اظهار امیدواری کرد: بابرنامه ریزی دقیق، مشکلی برای تولید در آینده نیز ایجاد نشود تا ایران خودرو مثل همیشه برتر باشد.<o:p></o:p></span><br style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" />&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; font-family: Tahoma; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 0pt; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 12px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt">گفتنی است، احمد موهبتی فرماندار مشهد، حمیدرضا موحدی زاده نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، علیرضا شهریاری عضو شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان استانی نیز شهردار را در این بازدید همراهی کردند.<o:p></o:p></span></p><p><br class="Apple-interchange-newline" />&nbsp;</p>