23709 ضرورت حرکت به سوی اقتصاد با ثبات/ معیشت مردم دغدغه من است در شرایط کنونی راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پویا، ‌پایدار و اشتغال­زا» ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شرایط ایجاب می‌کند که سیاست­‌های اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با بهره‌گیری از توانمندی‌های اندیشمندان دانشگاهی وصاحب نظران مستقل و مجرب، درجهت ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیان­های اقتصاد صورت پذیرد. <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong>کارآمدنیوز :</strong> به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس برای تصدی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی است. وی در پاسخ به این سوال که مهمترین چالشهای اقتصاد کشور چه مواردی است می&zwnj;گوید:در شرایط کنونی نظام اقتصادی کشور با چالش&zwnj;های متعددی مواجه است. اگر بخواهیم عناوین برخی از مهمترین این چالشها را نام ببریم می&zwnj;توان به موارد زیر اشاره کرد:</p><ul style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; padding-right: 20px; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 10px; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">پر نوسان و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">دو رقمی شدن نرخ تورم پس از تجربه تورم یک رقمی شدن آن در چند سال اخیر</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">بازارهای مالی کشور</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">عمق کم بازار سرمایه و بانک محور بودن تامین مالی در کشور</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">ضروردت اصلاح نظام بانکی کشور</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">اعمال تحریم&zwnj;های یکجانبه آمریکا</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، درکنار تعهدات بودجه&zwnj;ای و غیربودجه&zwnj;ای</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">پائین بودن میزان بهره وری سرمایه</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">تجهیز ناکافی منابع ارزی برای رشد سرمایه&shy;گذاری و تامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">سرمایه&shy;&zwnj;گذاری خارجی ناکافی در کشور</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی&zwnj;ثباتی و بی&shy;انضباطی در سیاستهای مالی در نیمه دوم دهه 80</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">وجود اقتصاد غیرشفاف</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">بدهی&zwnj;های دولت به بخش های مختلف</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">ضعف در سیاستگذاری پولی</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">عدم توجه لازم و صحیح به خصوصی سازی.</li></ul><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به نظر شما در شرایط کنونی به منظور ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت وضع موجود چه تصمیماتی باید اتخاذ شود؟</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">یکی از ضرورت&zwnj;های دستیابی به اهداف راهبردی، ایجاد فهم مشترک و اجماع عمومی است تا زمینه لازم برای حمایت حداکثری از اجرای سیاست های اقتصادی فراهم شود، به نظر می رسد در این شرایط، در راستای ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت چالش های موجود باید در چهار زمینه زیر تصمیمات عاجل و هماهنگ گرفته شود،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی موردنیاز اقتصاد ملی؛</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">مدیریت و هدایت نقدینگی برای جلوگیری از شکل گیری ابر تورم از طریق اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب؛</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">رفع موانع تولید داخل و جلوگیری از بروز رکود تورمی با استفاده از فرصت صادرات به بازارهای خارج و جذب سرمایه های خارجی به ویژه با استفاده از ظرفیت&zwnj;های کشورهای همسایه و همسو؛</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بدیهی است تحقق این امور نیاز به همکاری میان دستگاهی در درون دولت و هماهنگی فراقوه&zwnj;ای دارد.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به نظر شما برای اجرای این تصمیمات درشرایط کنونی چه راهبردی می&zwnj;بایست اتخاذ شود؟ با توجه به نقش آفرینی و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه چگونه می تواند در اجرای تصمیمات مزبور ایفای نقش کند؟</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">در شرایط کنونی راهبرد &laquo;اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پویا، &zwnj;پایدار و اشتغال&shy;زا&raquo; ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شرایط ایجاب می&zwnj;کند که سیاست&shy;های اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با بهره&zwnj;گیری از توانمندی&zwnj;های اندیشمندان دانشگاهی و صاحب نظران مستقل و مجرب، درجهت ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیان&shy;&zwnj;های اقتصاد صورت پذیرد. این راهبرد از طریق کارآمدسازی دولت&nbsp; و شرکت های دولتی، توسعه بخش خصوصی، سیاست&shy;های مالی، پولی، بانکی، ارزی و تجاری هوشمند و سیاست&shy;&zwnj;های حمایتی، پی گرفته خواهد شد. در این رابطه لازم است &nbsp;مختصری در خصوص هر یک از موارد توضیح داده شود:</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نقش موثر وکارا در اصلاح مدیریت اقتصادی بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخص&shy;های اثربخشی دولت، بهبود کیفیت مقررات، تعمیق حاکمیت قانون و مبارزه با فساد به ویژه فساد مالی ایفا نماید. ضروری است سعی شود با تسریع در کاهش تصدی&zwnj;های دولت در چارچوب سیاست های کلی اصل 44، افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت&zwnj;های رانت&zwnj;جویانه و ایجاد فرصت&zwnj;های برابر بین بخش خصوصی و عمومی، با اولویت پیگیری شود. البته برای توسعه بخش خصوصی، باید ارتقای رقابت&shy;پذیری در فعالیت&shy;&zwnj;های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب&shy; و&shy;کار، اجرای صحیح سیاست&shy;های کلی اصل 44 قانون اساسی در واگذاری بنگاه&shy;های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم&shy;های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز، تحکیم حقوق مالکیت فردی و ارتقای بهره&zwnj; وری بیشتر مورد توجه و تاکید قرارگیرد. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">شما از راهبرد &laquo;اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پویا، &zwnj;پایدار و اشتغال&shy;زا&raquo; به عنوان یک ضرورت کنونی اقتصاد کشور نام بردید. بنظر شما برای اجرای این راهبرد چه سیاست هایی باید اتخاذ شود؟</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">در حوزه سیاست&shy;های مالی، باید به حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت؛ سرعت بخشی به کاهش سهم اعتبارات هزینه&zwnj;ای از درآمدهای نفتی و &nbsp;جهت&shy;دهی منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع ارزی موردنیاز طرح&zwnj;های توسعه&zwnj;ای غیردولتی تمرکز کرد. &nbsp; همچنین کمک به تسریع روند استقرار نظام بودجه&shy;ریزی مبتنی برعملکرد با فراهم&zwnj;سازی زمینه اجرای حسابداری تعهدی در همه دستگاه&zwnj;های اجرایی واجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی از دیگر اولویت هاست. علاوه بر آن با هدف روان<span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">&shy;</span>سازی و تسهیل فعالیت<span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">&shy;</span>ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت<span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">&shy;</span>های تحریم، باید خود را موظف بدانیم که رابطه بین بنگاه<span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">&shy;</span>های اقتصادی، بانک&shy;ها، بیمه&shy;ها، گمرک، نظام مالیاتی به گونه ای تنظیم &nbsp;گردد که موانع با سرعت رفع شود. در زمینه سیاست&shy;های ارزی باید با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی، و هدایت هدفمند آن، و رفع تدریجی عدم قطعیت&shy;ها، نوسانات نرخ ارز را همگام با کنترل تورم در جهت دست یابی به نرخ تعادلی، کاهش داد.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بدون تردید در عرصه سیاست&shy;های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش امکان انتخاب ابزارهای پولی مورد توجه است. سیاست پولی باید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل رشد نقدینگی وهدایت هدفمندآن به سمت تولید باشد. تاکید برهدایت پس&zwnj;انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم، از دیگر سیاست&zwnj;هایی است که می&zwnj;تواند نقش بازارهای مالی را در برون رفت از شرایط فعلی تقویت کند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">مالیات برای برون&zwnj;رفت از شرایط موجود نقش محوری بر عهده دارد. محوریت نه فقط از باب تامین مالی بودجه دولت به عنوان یک درآمد سالم، بلکه به&zwnj;واسطه نقشی که در برقراری تعادل منطقه&zwnj;ای، &zwnj; کاهش عدم تعادل&zwnj;های درآمدی، &zwnj;مقابله با فعالیت های اختلال&zwnj;زا و همچنین مقابله با بخش غیررسمی ایفاء می&zwnj;کند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">&nbsp;ازفرصت های دیگری &nbsp;که می&zwnj;توان از آنها استفاده کرد، &nbsp;بهره&shy;گیری صحیح از ظرفیت های عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بیشتر بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها، مشتقات و نهادهای لازم است، اینها هر یک به نوبه خود می&zwnj;توانند &nbsp;محرک های تورم را تضعیف کند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بازار سرمایه بعنوان شفاف&zwnj;ترین بازار در هر کشوری پتانسل&zwnj;های فراوانی برای مبارزه با عدم تعادل ها، &zwnj; ناکارآمدی&zwnj;ها و انحراف از منابع اقتصادی دارد. در حال حاضر اطلاعات صورت&zwnj;های مالی شرکت های بورسی (نزدیک به 600 شرکت) از طریق سامانه کدال بصورت سه ماهانه افشاء عمومی می&zwnj;گردد. بنابر تکلیف ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) بیش از 300 شرکت تابعه و زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال بورس افشاء عمومی می&zwnj;شود. در خصوص شرکت&zwnj;های دولتی نیز اصل بر افشای عمومی اطلاعات مالی از طریق سامانه کدال بورس خواهد بود. ایجاد شفافیت، در بازارسرمایه برای شرکت های بورسی و فرابورسی و همچنین شرکت های دولتی و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی می&zwnj;تواند به عنوان عامل کلیدی در کاهش سوء استفاده و کنترل تضاد منافع عمل کند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بنابراین می&zwnj;توان گفت بهبود رفاه اجتماعی با استفاده از فرصت&zwnj;های مربوط به رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب&shy;وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا، قابل دستیابی است. همچنین ساماندهی منابع قرض&shy;الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد و توسعه کسب&shy;وکارهای کوچک، می&zwnj;تواند همزمان اهدافی مانند رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی را تحقق بخشد.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">البته بایستی مجدداً یادآوری کنم که تحقق اهداف، سیاست&zwnj;ها و راهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی و همکاری قوای سه&zwnj;گانه و دستگاه های اجرایی مرتبط در یک چارچوب مشترک است.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">اخیرا با تدبیر مقام معظم رهبری شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه شکل گرفته، بنظر شما چگونه می توان از این ظرفیت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کرد؟</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه&zwnj;گانه که با تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شکل گرفته است، ایجاب می&zwnj;کند با توجه به وضعیت خاص کشور با هماهنگی کامل میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه و مشارکت مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی، &nbsp;برنامه ویژه&shy;ای تدوین، تصویب، و اجرایی شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می تواند با همکاری سازمان برنامه&zwnj;وبودجه کشور و بانک مرکزی، نقش فعالی در شناخت &nbsp;مسایل، اولویت&shy;بندی آنها و توافق بر سر سیاست&zwnj;های اقتصادی در یک فرایند مشارکت جمعی فراگیر با حضور اندیشمندان وصاحب نظران کشور، نقش آفرین باشد. این امر می&shy;تواند تمهیدی جهت ارتقای اعتماد بیشتر مردم به سیاست&zwnj;ها، پایش و پالایش ناکارآمدی&shy;ها و پایداری سیاست&zwnj;های اقتصادی محسوب شود.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">جناب آقای دژپسند برنامه راهبردی مفصلی را ارائه داده اید، رویکردهای اصلی و اهداف راهبردی این برنامه چه مواردی را شامل می شود؟</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-weight: bold">رویکردهای اصلی حاکم بر برنامه عبارتند از:</strong></p><ul style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; padding-right: 20px; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 10px; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">اهتمام جدی به اجرای سیاست&zwnj;های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا.ا و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم&shy;های ظالمانه اخیر</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">بهره&zwnj;گیری از ظرفیت&zwnj;های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشور</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">خلق فرصت&zwnj;های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره&shy;گیری از ظرفیت&shy;های آنها</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش&shy;بنیان و هوشمند</li></ul><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">اهداف راهبردی این برنامه نیز به شرح ذیل است:</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به سوی اقتصاد با ثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدی</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت&shy;آفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از&nbsp; نوآوری، تکنولوژی، استارت&zwnj;آپ&zwnj;ها و فین&zwnj;تک&zwnj;ها</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-weight: bold">براساس رویکردها و اهداف پیش گفته، محورهای راهبردی برنامه بشرح ذیل تنظیم شده است:</strong></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">محورهای راهبردی&nbsp; برنامه:</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات و شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح می&zwnj;گردند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-weight: bold">راهبردهای پیشران و ویژه:&nbsp;</strong></p><ul style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; padding-right: 20px; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 10px; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">گذر از تلاطم&shy;های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی؛</li></ul><ul style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; padding-right: 20px; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 10px; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">تلاش برای مدیریت نرخ تورم</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">کمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">همراهی جهت ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی</li></ul><ul style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; padding-right: 20px; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 10px; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه&shy;گذاری؛</li></ul><ul style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; padding-right: 20px; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 10px; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">اهرمی کردن نقدینگی</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">افزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">اهرمی کردن دارایی های دولت</li></ul><ul style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; padding-right: 20px; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 10px; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">بهبود محیط کسب وکار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازار های مختلف؛</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">ارتقاء شفافیت و انضباط مالی- اداری؛</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط؛</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">توانمند سازی نظام سیاست&shy;گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری؛</li></ul><ul style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; padding-right: 20px; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 10px; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">تشکیل هسته&shy;های های اندیشه&shy;ورزی و سیاستگذاری (مدیران و کارشناسان مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی و ...)</li></ul><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; font-weight: bold">ساماندهی نظام های اقتصادی موجود:</strong></p><ul style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 0px; text-indent: 0px; unicode-bidi: embed; padding-right: 20px; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; margin-bottom: 10px; letter-spacing: normal; color: rgb(102,102,102); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">ارتقاء&zwnj;عملکرد نظام گمرکی؛</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت&zwnj;های دولتی؛</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">ارتقاء&zwnj;اثربخشی نظام مالیاتی؛</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">توسعه و تعمیق بازار سرمایه؛</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">ارتقای قابلیت های جذب سرمایه&shy;گذاری خارجی؛</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش؛</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">بهبود نظارت مالی و خزانه&zwnj;داری؛</li> <li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">ارتقاء کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛</li></ul><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">یکی از محورهای برنامه شما گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی است. موضوعی که این روزها مکررا در فضای اقتصاد کشور مورد بحث قرار میگیرد. &nbsp;بنظر شما وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق این موضوع چه اقداماتی را باید انجام دهد؟</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">وزارت اقتصاد و دارایی در شرایط خاص &nbsp;فعلی باید در زمینه مقابله تحریم&zwnj;ها و مخاطرات اقتصادی پیش آمده اقدامات راهبردی را انجام دهد، باور دارم که آینده&zwnj;ای بهتر شایسته ایران است که با همتی مضاعف و در کنار هم می&zwnj;توانیم آن را رقم بزنیم. &nbsp;محورهایی که به نظر می&zwnj;رسد برای عبور از این تلاطم ها باید بیشتر به آن توجه کنیم را می توانیم در دوازده محور دسته بندی کنیم:</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">هماهنگی در سیاست&zwnj;گذاری پولی، &zwnj; ارزی، &zwnj; اعتباری و بودجه&zwnj;ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">فعال نمودن ظرفیت&zwnj;های بیکار و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم&shy;های ظالمانه،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش رسوب کالا در پایانه های گمرکی و کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های صادرات و واردات،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بهره<em style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">&zwnj;</span></em>گیری از ظرفیت<em style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">&zwnj;</span></em>های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم<em style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">&zwnj;</span></em>ها،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">ایجاد زمینه&zwnj;های لازم برای جلب و جذب سرمایه&zwnj;گذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و ... با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه&zwnj;گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی و یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">استفاده از ظرفیت<em style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">&zwnj;</span></em>های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام<em style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">&zwnj;</span></em>تامین مالی کشور با تاکید بر کشور چین،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">احیا کارکرد اصلی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جهت افزایش جهشی صادرات غیرنفتی،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک&zwnj;های پایین درآمدی،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">همکاری فعالانه با دستگاه&zwnj;های اجرایی مربوط برای ایجاد کمربند ایمنی معیشتی بویژه برای اقشار خاص.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به طور خلاصه بفرمایید برای گذر از تحریم ها در &nbsp;رابطه با تورم چه برنامه&zwnj;ها و سیاست های اجرایی مد نظر دارید؟</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">در شرایط کنونی که مجددا درآستانه تحریمهای ظالمانه&zwnj;ی دیگری هستیم، در زمینه بروز وضعیت رکود تورمی نگرانی&zwnj;هایی مطرح است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، و مواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت. &nbsp;این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش مواجه می سازد و &nbsp;قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه&zwnj;ای اجتناب ناپذیر خود را بر اقتصاد وارد می&shy;سازد. &nbsp;تجربه نشان داده است &nbsp;که سیاست های مالی انبساطی، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست&shy;های انبساطی اعتباری برای فعالیت هایی که عموما&nbsp; غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام برای تامین مالی مخارج دولت (که در برخی زمینه ها به خاطر ساختارها اجتناب ناپذیراست) می تواند &nbsp;نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی و نهایتا بر تورم داشته است.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">در عرصه سیاستهای پولی و بانکی، همانطور که قبلا عرض شد تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش امکان انتخاب ابزارهای پولی مورد توجه است و سیاست پولی باید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل رشد نقدینگی وهدایت هدفمندآن باشد. تاکید برهدایت پس&zwnj;انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر سیاست هایی است که می تواند نقش بازارهای مالی را در برون رفت از شرایط فعلی تقویت کند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بر این اساس اقدامات زیر با هماهنگی دیگر دستگاه&zwnj;های اجرایی مسئول می&zwnj;تواند زمینه ساز کنترل نرخ تورم باشد:</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">کاهش انتظارات تورمی،</span></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد،</span></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی،</span></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">اصلاح ساختار مالی بانک&zwnj;ها،</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">گسترش گزینه&zwnj;های سرمایه گذاری جمعی.</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بیکاری یکی از دغدغه&zwnj;های اصلی کشور است، بخش قابل توجهی از مردم با این &nbsp;مشکل&nbsp; در مورد خود یا یکی از اعضا خانواده&zwnj;شان مواجه هستند، چطور این مشکل را البته در حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برطرف خواهید کرد؟</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بازار کار کنونی ایران با انبوهی از جمعیت متقاضی کار روبه&zwnj;روست. علی رغم ایجاد فرصت&zwnj;های جدید اشتغال، &nbsp;نرخ بیکاری همچنان در سطح بالایی قرار دارد. بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می&shy;باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت&zwnj;های اقتصادی و عدم اشتغال&zwnj;زایی، در کنار توسعة زیاد آموزش عالی در نیمه دوم دهه 80، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می&zwnj;شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند &nbsp;. این امر موجب شد که همچنان انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار باشند. اکنون مهمترین سوال پیش روی آیندة میان&zwnj;مدت اقتصاد ایران این است که تا چه اندازه &quot;نرخ بالای بیکاری &quot; قابل کنترل کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویارویی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن خواهد پرداخت. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت &nbsp;است که مهار بیکاری یک &nbsp;راهبرد اقتصادی و اجتماعی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاست&shy;های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) و اجتماعی این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاه&shy;های اقتصادی کشور از نظر نیاز &nbsp;روز افزون به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت&shy;های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می&shy;کند. چنانکه اجرای تمامی برنامه های تدوین شده برای افزایش فرصت های شغلی جدید درچند سال گذشته، نتوانسته است تاثیر تعیین کننده ای برکاهش نرخ بیکاری داشته باشد، و به رغم تمامی تلاش های بی وقفه دولت در چند سال گذشته، هنوز کشور از نرخ بیکاری دورقمی رنج می برد. بر این اساس اهم سیاست&zwnj;ها و اقدامات اجرایی که به آنها خواهیم پرداخت عبارت است از:</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">فراهم سازی زمینه هدایت دارایی&zwnj;ها و منابع در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی در جهت اشتغال زایی و توسعه کسب&zwnj;وکارهای مولد،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">فعال نمودن ظرفیت&zwnj;های بیکار و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بهبود محیط کسب&zwnj;وکار با تمرکز بر کاهش دخالت&zwnj;ها در فعالیت اقتصادی بخش غیر دولتی و اصلاح نهادهای پشتیبانی&zwnj;کننده از ماهیت فعالیت این بخش،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">هماهنگ سازی سیاست&zwnj;های اقتصادی در جهت افزایش میزان اشتغال،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">ایجاد و توسعه نهادهای مالی و سرمایه&shy;گذاری خرد و ریسک پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آن،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بررسی و شناسایی قوانین و مقررات متعارض، متضاد و موازی با یکدیگر که باعث افزایش هزینه&zwnj;های مبادلاتی برای راه&zwnj;اندازی کسب و کار جدید می&zwnj;شود، با هدف بازنگری و اصلاح در آنها،</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">تسریع در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جهت عملیاتی کردن حمایت از فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">برقرای عدالت اجتماعی و فراهم آمدن رفاه اقتصادی یک مطالبه اصلی از شماست! چه برنامه ای برای آن دارید؟</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می&zwnj;دهد. به علاوه شاخص&zwnj;هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می&zwnj;انجامد. بنابر این و &nbsp;با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، باید با اهتمام جدی و با اولویت در دستور کار قرارگیرد. از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار، به خصوص وام&zwnj;های خرد می توان به بهبود رفاه اجتماعی تسریع بخشید. همچنین حاکم ساختن رویکرد عدالت محور در توزیع فرصتها، ساماندهی منابع قرض&zwnj;الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد و توسعه کسب&zwnj;وکارهای کوچک در این رابطه نقش آفرین خواهند بود. همانطور که قبلا بیان شد مالیات نقش مهمی در برقراری تعادل منطقه&zwnj;ای، &zwnj; کاهش عدم تعادل&zwnj;های درآمدی، &zwnj;مقابله با فعالیت های اختلال&zwnj;زا و همچنین مقابله با بخش غیررسمی ایفاء می&zwnj;کند.</p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به طور کلی در کنار افزایش رشد اقتصادی، وصول مالیات و بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی با اجرای اهم سیاست&zwnj;ها و اقدامات زیر وزارت امور اقتصادی و دارایی می&zwnj;تواند در جهت عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی گام بردارد و بتوانیم شاهد</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">کمک به گسترش حمایت از معیشت طبقات کم درآمد،</span></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44،</span></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span dir="rtl" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma">ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک&zwnj;های پایین درآمدی،</span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">کمک به هدایت یارانه&zwnj;ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره&zwnj;وری و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، باشیم.</p>