به نظر شما قيمت دلار در دولت روحاني چگونه خواهد بود؟

كاهش مي‌يابد %9.68
ثابت مي‌ماند %16.13
افزايش مي‌يابد %74.19
آرشیو نظرسنجی ها شرکت در نظر سنجی