به نظر شما قيمت دلار در دولت روحاني چگونه خواهد بود؟

كاهش مي‌يابد %10.34
ثابت مي‌ماند %13.79
افزايش مي‌يابد %75.86
آرشیو نظرسنجی ها شرکت در نظر سنجی