مطالب حوزه پيوندها

۱۳۹۰/۵/۱۴ - ۱۸ : ۴۴

خبرگزاری آریا

۱۳۹۰/۵/۲ - ۱۶ : ۳

مرگ هفتمین ورزشکار در ده روز گذشته

کاراته‌کای لرستانی سبک "کیو کشین کاراته" به علت ایست قلبی جان باخت.