2021/09/22
۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور

درباره ما

پايگاه اطلاع رساني اقتصادي "كارآمد" با هدف آگاهي رساني و تجزيه و تحليل اخبار حوزه اقتصادي با كسب مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سال ١٣٩٢ با بهره گيري از جمعي از خبرنگاران و كارشناسان اقتصادي شروع به كار و طي اين مدت چندين هزار خبر و گزارش منتشر كرده است.

پرواضح است كه فعاليت اين پايگاه خبري تاكنون خالي از نقصان نبوده ولي هدف موسسان آن، رفع نقاط ضعف و تبديل اين پايگاه به مرجعي براي كسب اطلاعات جامع و شفاف سازي مسائل و رخدادها و تصميم هاي اقتصادي در كشور بر حسب توان موجود است.

پايگاه خبري كارآمد با اولويت بخشي به دو حوزه كلان و خرد اقتصادي اقدام به آگاهي رساني در حوزه هاي "انرژي" مشتمل بر نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، آب، برق و انرژي هاي نو، "توليد و تجارت" مشتمل بر صنعت، معدن، كشاورزي و بازرگاني، "اقتصاد كلان" مشتمل بر بانك، بيمه، بورس، خصوصي سازي، "خودرو" مشتمل بر فعاليتهاي صنعت خودرو و قطعه سازي و همچنين "نگاه سوم" مشتمل بر پوشش اخبار كليه حوزه هاي غير اقتصادي كرده است.