شاخص نو آوری
  • نتایج شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۱۹

    نتایج شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۱۹

    شاخص نوآوری جهانی اکنون در دوازدهمین سالگرد خود، رتبه‌بندی ۱۲۹ اقتصاد دنیا را به عنوان معیاری برای مدیران مشاغل، سیاستگذاران و سایر افراد توسط انتشارات دانشگاه کرنل، INSEAD و مالکیت جهانی WIPO منتشر کرده است.