ممنوعیت واردات پوشاک
  • ممنوعیت واردات پوشاک پا برجا است

    ممنوعیت واردات پوشاک پا برجا است

    یک مقام مسئول با تاکید بر اینکه واردات پوشاک همچنان ممنوع است، گفت: نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی پوشاک در ایران در حال بازنگری است.