ایران‌خودرو کرمانشاه
  • حمل ریلی ۴۰۰ دستگاه خودرو از ایران‌خودرو کرمانشاه به تهران

    حمل ریلی ۴۰۰ دستگاه خودرو از ایران‌خودرو کرمانشاه به تهران

    به منظور تسریع در تحویل خودرو به مشتریان و با استفاده از ظرفیت شبکه حمل و نقل ریلی کشور، هر هفته ۴۰۰ دستگاه خودروی تولیدی ایران‌خودرو کرمانشاه به مقصد تهران بارگیری و حمل می‌شود و افزایش این تعداد نیز در دستور کار قرار دارد.