میدان گازی فرزاد بی
  • هند از پروژه توسعه میدان گازی ایران کنار گذاشته شد

    هند از پروژه توسعه میدان گازی ایران کنار گذاشته شد

    خبرگزاری پرس تراست ایندیا به نقل از منابع هندی آگاه گزارش داد ایران تصمیم گرفته است برای توسعه میدان گاز طبیعی فراساحلی "فرزاد بی" که توسط یک شرکت هندی کشف شده و قرار بود توسط گروهی از شرکتهای هندی ساخته شود، از شرکتهای داخلی استفاده کند.